Coandarör från Nex Flow

Nex Flow ™ Luftflödesförstärkare är kompakta, har låg luftförbrukning och de är praktiskt taget underhållsfria. Tillämpningar inkluderar avluftning av rök och ånga, transport av lågdensitetsmaterial och de ger en mycket hög volym luft för att kyla, blåsa av och torka gods med. Coandarör (luftflödesförstärkare) använder ”Coanda-effekten” för att dra in omgivande atmosfär medan man endast konsumerar en minimal mängd tryckluft. Dessa produkter kan förstärka luftflödet upp till 17 gånger (beroende på storlek) vilket resulterar i dramatiskt reducerade ljudnivåer i förhållande till mängden luft de kan leverera. Coandarör (även kallad Air Movers) drar in luft från enhetens baksida, samt att inne i rörets mitt finns ett antal coanda vinklar som ger denna effekt och ytterligare förstärker flödet. De används vanligen för kylning och avluftning. Kraften som produceras för avblåsning minskar när förstärkarens utloppsdiameter ökar, men istället ökar luftmängden. Detta ger att dessa Air Movers är idealiska för kylning och långt mer effektiva än traditionella luftdysor när man skall kyla, torka eller ventilera med tryckluft. Coandarör finns i ställbara varianter där luftflödet kan justeras, samt i fasta utförande. Läs mer om våra Airmovers HÄR