Omtubning av värmepanna i kraftvärmeverk.

Omtubning i värmeverk

Panntuber är ofta i dimension 60,3, 76,1 eller 88,9mm. De är ibland både valsade och svetsade och behöver avlägsnas genom att fräsa bort svetsförbandet med en rörfasmaskin utrustad med verktyg för invändig bearbetning. Verktygen skär alltså som en försänkare inifrån tuben och ut mot tubplåt, man fräser tills hela svetsförbandet avlägsnats och tuben är fri och får då samtidigt en bra fogberedning för den senare insvetsningen av nya tuber. Generellt måste en maskin som fräser bort svetsförband vara rejält kraftig och slitaget på maskiner och verktyg är stort. Rörfasmaskinen måste vara stabilt monterad för att effektivt fräsa bort de hårda och ofta ojämna svetsarna. Samtidigt skall maskinen vara lätt och behändig att komma åt inne i pannan, det är särskilt viktigt i pannor med stående tuber där det kan vara rejält trångt att arbeta. Vid återmontering bör tuberna valsas fast för att minimera risker som tex spalt-korrosion. Tubinvalsningen görs med en tubvalsmaskin som är en typ av segdragare med ställbart moment. En tubvalsmaskin är speciellt framtagen för att med rätt varvtal och moment driva in ett expanderande verktyg som valsar fast tuben i tubplåten (gaveln). Tubvalsmaskiner finns i både luftmotorutförande och el men i den svåra miljö som det innebär att göra en omtubning av värmepannor är det definitivt vår rekommendation att använda luftmotor.

Exempel på maskiner som är lämpliga vid omtubning:

Vi har utrustning till försäljning eller uthyrning redo för er omtubning.