Omtubning av värmeväxlare pannor och andra tubade konstruktioner

Omtubning kan göras på ett flertal olika sätt, ta kontakt för att se vilken metod som passar just er omtubning. Nedan visar vi ett urval av de lösningar som finns tillgängliga från oss.

Invändig rörkap för tunna rör

One revolution tubecutter är en invändig rörkap lämplig för tunna rör. De drivs av en kraftigt borrmaskin och är ställbara i längstled. Röret kapas snabbt på bara ett varv.

Invändig röravskärare för omtubning

Pushtype invändig rörkap

Verktyget drivs av en kraftig borrmaskin och fungerar på rör från 3/8″ till 2,5″. De är ställbara i lägstled för att kunna kapa tuber bakom tubplåten. Funktionen är att man trycker på verktyget samtidigt som det roterar vilket stegvis matar ut skärstål som kapar tub/rör snabbt och enkelt.

Invändig rörkap

Rörkap för kraftiga rör

Verktyget drivs av en kraftig pneumatisk drivenhet med lågt varvtal. Lämplig för tjockväggiga rör från 1/2″ till. 4 1/2″. De är även ställbara i längsled. Funktionen är att man driver verktyget med pneumatisk drivenhet och matar ut ett skärstål som kapar tuben.

Verktyg komplett med drivenhet finns att hyra.

Manuell tubutdragare

Manuell tubutdragare

Verktyget sticks in i tuben och expanderar en invändig gripklo när tuben fastnat dras tuben utmed hjälp av spärrskaftet. Passar för tuber från 5/8″ till 1″ och kan generera upp till 10 ton dragkraft. Verktyget finns att hyra.

Hydraulisk tubutdragare

Hydraulisk tubutdragare som drar ut tuben med upp till 15 tons dragkraft. Läplig för tuber från 5/8″ till 1,5″.

Tubeexpander tubvals

Rörexpander, tubvals

Tubvals väljs beroende på typ av expansion och vilket material som skall valsas. Finns även kragande tubvalsar och lösningar på att kraga och rulla kanten.

Tubvalsmaskin K50 för omtubning av värmeväxlare

Tubvalsmaskin

Här kan man välja mellan pneumatiska drivenheter och elektriska. Gemensamt för en bra maskin är att de är momentkontrolerande vilket betyder att man ställer in ett moment på maskinen och man får då samma expansion på alla tuber på ett snabbt och enkelt sätt.
I vårt uthyrningssortiment har vi framförallt pneumatiska maskiner som passar för omtubning ute på site.

Tubhålsmätare

Tubhålsmätare

Mäter tubens innerdiameter snabbt och enkelt. Detta är en bra lösning för att säkerställa att alla tuber har samma innermått efter tubinvalsningen.

Tub ändfräs

Enkelt verktyg som används för att ta ner överlängder eller ge alla tuber samma utstick från tubplattan. Kan justeras för att få tuber helt plant mot tubplåt eller för att ge ett förutbestämt utstick.

Rörfasmaskin, rörfräs

Används för att ta ner överlängder eller ge alla tuber samma utstick från tubplatta. Även en nödvändighet för att svarva ur tuben om de är svetsade i tubplåten. I hyrsortimentet har vi framförallt pneumatiska maskiner som passar hårt arbete ute på fält. Vi har maskiner som tar tuber från 12,5mm till 210mm.

Har du frågor eller funderingar inför en kommande omtubning så ta gärna kontakt.