Visar alla 6 resultat

Luftknivar från Nex Flow™

Luftknivar som ger en helt obruten luftspalt som med mycket stor kraft och luftmängd torkar, kyler eller blåser rent gods längst hela luftknivens längd. Dessa luftknivar har en amplifierande effekt vilket gör att luftmängden som träffar godset är större än tryckluften de matas med. De kan även användas för att stänga eller avskilja en miljö från en annan som en luftgardin.
Luftknivar används ofta när gods skall torka, kyla eller blåsas rent och en större
yta behöver blåsas av samtidigt.

Så fungerar LUFTKNIVAR.

Luftknivar från Nex Flow™ använder en liten mängd tryckluft för att generera en stor volym luft med hög hastighet och lågt ljud i form av en helt jämn blåsbild/gardin. Luftknivarna används för kylning, torkning, renblåsning eller som luft barriär.

Så använder man LUFTKNIVAR.

Man använder luftknivar istället för rader med blåsmunstycken när man vill minimera luftförbrukning och ljudnivån med bibehållen eller ökad blåskraft.

Några exempel på användningsområden:

Blåsgardin

Vid robot laddning av CNC maskiner kan man förhindra att roboten tar med sig oönskad kylvätska ut från bearbetningsmaskinen vid laddning/omladdning av gods.

Kameraskydd

Luftknivar använd när man vill skydda linser i industriella kameror från dimma, smuts eller vätska.

Etikettering av flaskor eller förpackningar

Inför etikettering av förpackningar eller flaskor blåser man torrt/rent innan etiketten appliceras. Även ett effektivt sätt att bli av med den imma som kan finnas på flaskor efter disk vilket ger problem inför etiketteringen.

Vision kameror och mätning

Vid användning av visionkamera eller automatiserad mätning kan renblåsning från partikar eller droppar behöva blåsas bort för att få rätt resultat vid mätningen.