Blåsmunstycken, Luftknivar, Ejektorer och Vortexrör.

Här hittar du produkter när ni söker lösningar för att kyla, blåsa rent, ventilera eller transportera med tryckluft. Vi lagerför hos oss och har expertis att hjälpa er med rätt produkt på rätt ställe ger en mycket effektiv lösning och vi kan hjälpa er fram till denna.

Exempel på Produkter och lösningar:

Apparatskåpskylare: Detta är en produkt som är anpassat för att kyla stängda utrymmen. Tex apparatskåp, styrningar, elskåp eller andra utrymmen som behöver kylas. Produkten drivs av tryckluft, har inga rörliga delar och behöver inget underhåll. Kylaren blåser in kall filtrerad luft som är 28 grader kallare än den inmatade tryckluften. Apparatskåpskylare blåser in kyld luft samt har inbyggd ventilering som släpper ut den uppvärmda luften och håller skåpet med lågt övertryck. Ett övertryck är särskilt viktigt i svår eller dammig miljö där övertrycket säkerställer att inga partiklar kommer in i skåpet.

Ejektorer: En ejektor används för att suga upp och transportera iväg fast material från en punkt till en annan. En vanlig applikation är fyllnad av maskiner med granulat och pulver men även för att kontinuerligt avlägsna bearbetningsrester från maskinoperationer Tex klipprester och spån. Ejektorerna drivs av tryckluft och är en enkel och underhållsfri lösning för att transportera material samt för att ventilera och transportera rök eller gas.

Luftknivar: Luftknivar används för att blåsa rent, torka eller kyla en stor yta med hög kraft och lågt ljud. Luftknivar har en luftstråle som helt utan avbrott blåser luft över hela sin längd. Standarsortiment från 50 till 1372mm.

Coandarör: Coandarör är en luftflödesförstärkare, likt en ejektor drar den med sig luft och skapar en mångdubbelt större luftmängd än mängden inmatad tryckluft. Luftflödesförstärkare används oftast för att kyla material efter tex gjutning. Ett annat användningsområde är som ventilering och som utsug av gaser.