Visar alla 8 resultat

Luftknivar

Luftknivar

Luftkniv är en typ av blåsmunstycke som blåser luft över hela sin längd.

Luftknivar använder en liten mängd tryckluft för att generera en stor volym luft med hög hastighet och lågt ljud i form av en helt jämn blåsbild. Luftknivarna används för kylning, torkning och framförallt vid renblåsning. De kan även användas för att stänga eller avskilja en miljö från en annan som en luftgardin.

Våra luftknivar har en amplifierande effekt vilket gör att luftmängden som träffar godset är större än tryckluften luftkniven matas med.

Så använder man luftknivar.

Man använder luftknivar istället för rader med blåsmunstycken när man vill minimera luftförbrukning och ljudnivån med bibehållen eller ökad blåskraft.

Några exempel på användningsområden:

Blåsgardin

Vid robot laddning av CNC maskiner kan man förhindra att roboten tar med sig oönskad kylvätska ut från bearbetningsmaskinen vid laddning/omladdning av gods.

Transportband

Luftknivar används ofta för att torka eller blåsa rent transportband, många transportband har samma bredd som banden och då knivarna är enkla att montera ger det en effektiv lösning.

Kameraskydd

Luftknivar använd när man vill skydda linser i industriella kameror från dimma, smuts eller vätska.

Etikettering av flaskor eller förpackningar

Inför etikettering av förpackningar eller flaskor blåser man torrt/rent innan etiketten appliceras. Även ett effektivt sätt att bli av med den imma som kan finnas på flaskor efter disk vilket ger problem inför etiketteringen.

Vision kameror och mätning

Vid användning av visionkamera eller automatiserad mätning kan renblåsning från partikar eller droppar behöva blåsas bort för att få rätt resultat vid mätningen.