Coandarör.

Coandarör för kylning, torkning, utsug och ventilering.

1,509 kr10,324 kr

Artikelnr: N/A Kategori:

Coandarör luftflödesförstärkare.

Ett coandarör är en luftfödesförstärkare som med tryckluft skapar en mycket stor mängd luft för kylning eller renblåsning.

Ett coandarör använs ofta när man behöver en stor luftmängd att blåsa på komponenter för kylning som exempelvis att påskynda nedkylning efter gjutning. De är även mycket lämpliga för att blåsa tort/rent gods i korgar efter tvätt eller bearbetning.

En luftflödesförstärkare använder Coanda effekten som som likt en ejektor drar med sig luft och skapar en stor volym luft. Coandaröret gör detta genom att omvandla tryckluftens höga hastighet och tryck till en stor luftmängd. Effekten är en förstärkning av upp till 17 gånger luftflödet eller mer (beroende på storlek) med reducerad ljudnivå. Kraften som produceras passar utmärkt för renblåsning, torkning och framförallt kylning på grund av den stora luftmängd som skapas och är mycket effektivare än traditionella blåsmunstycken. Eftersom att luften sugs in från baksidan likt en ejektor används de också för avluftning av stora volymer luft exempelvis i containers, silos eller cisterner. Ett coandarör passar även bra att transportera rök och gas som ett utsug.

En mycket stor fördel med dessa system är deras kompakta storlek och snabba svarstid (kan starta och stoppa direkt).

Kylbalk med Coandarör.

Coandarör luftflödesförstärkare

Den vanligaste applikationen för Coandarör är olika typer av kylningsprocesser. Våra kylbalkar kommer färdigmonterade med 2, 4 eller 6 Coandarör av typen AM-20 monterade på ett fördelningsrör som är anpassat för den luftmängd som behövs.