Doseringsutrustning för skärvätska

8,170 kr

Artikelnr: 3000 Kategori:

Med en Q-Dos kan man på ett enkelt sätt blanda ett koncentrat med vatten, tex skärvätska.

Ett vanligt användningsområde är kylvätska och skärvätska för CNC maskiner. Proportionaldoserare är en tillförlitlig lösning som alltid blandar inställt värde oavsett slanglängder och viskositet på vätskan man blandar. Produkten installeras på mindre än 5 min enligt video nedan.