Ejektorsug för vätska. Med tömningsfunktion.

Ejektorsug som suger upp vätska och slam med eller utan partiklar och kan därefter tömma detta tex, i en IBC tank.

14,994 kr

Webblager - I lager

Kategori:

Ejektorsug för vätska. Med tömningsfunktion.

Ejektorsug, framtagen för att tömma skurmaskiner, däcktvättar och maskiner på vätska.

Ejektorsug speciellt framtagen för att tömma skurmaskiner, tömma däcktvättar, eller för att tömma behållare på vätska, slam, partiklar och därefter tömmas till annat kärl Tex IBC tank.

Vätskan sugs upp till ett standard oljefat och ejektorsugen kan därefter antingen flyttas till nytt tomfat ELLER enkelt tömmas till annat emballage med den inbyggda tömningsfunktionen, tex IBC tank eller liknande. Denna produkt är helt tryckluftsdriven saknar roterande delar och filter samt klarar att suga upp vätska, slam, olja med eller utan partiklar som grus granulat utan risk att sätta igen. Denna lösning är optimal när vätska tömmas från behållare och därefter pumpas vidare till annat kärl. Med de flesta andra pumplösningar krävs att vätskan saknar partiklar som förr eller senare förstör pumphus, rotor filter mm. Ejektorsugen är mycket kraftfull och kan fylla ett 200liters oljefat på mindre än 2 minuter, allt du behöver är tryckluft. Den är tyst, stark, säker och saknar rörliga delar.

Så här tömmer du din skurmaskin med Ejektorsugen

Kör fram din skurmaskin till Ejektorsugen och starta och för sedan ner sugröret i skurmaskinens behållare eller i förekommande fall koppla till den tömningsslang som skurmaskinen har monterad. En skurmaskin innehåller mycket smutsig vätska ibland med partiklar och kemikalier, ejektorsugen är helt okänslig för detta och den saknar helt rörliga delar vilket ger en trygg och enkel tömning av skurmaskiner. När fatet är fullt stoppar en överfyllnadsflottör processen. Man kan sedan välja att skicka det fyllda fatet med vätska, slam och partiklar eller använda ejektorsugens inbyggda tömningsfunktion som gör att man kan tömma fatet till annat kärl Tex IBC tank som sedan hämtas av er vanliga samarbetspartner i avfallshantering. Fråga dem vilket alternativ de föredrar då det skiljer sig från olika orter.

Så här tömmer du din däcktvätt, hjultvätt med Ejektorsugen

Starta Ejektorsugen och för sedan ner sugröret i däcktvätten/hjultvättens behållare. En däcktvätt/hjultvätt innehåller mycket smutsig vätska ibland med partiklar och skall betraktas som potentiellt hälsovådlig. ejektorsugen är helt okänslig för detta och den saknar helt rörliga delar vilket ger en trygg och enkel tömning av däcktvätt. När fatet är fullt stoppar en överfyllnadsflottör processen. Man kan sedan välja att skicka det fyllda fatet med vätska, slam och partiklar eller använda ejektorsugens inbyggda tömningsfunktion som gör att man kan tömma fatet till annat kärl Tex IBC tank som sedan hämtas av er vanliga samarbetspartner i avfallshantering. Fråga dem vilket alternativ de föredrar då det skiljer sig från olika orter.

Så här tömmer du din CNC maskin med Ejektorsugen

Starta Ejektorsugen och för sedan ner sugröret i maskinsumpen. En CNC maskins sump innehåller Skärvätska som skall betraktas som potentiellt hälsovådlig. Detta gör ejektorsugen än mer lämplig då den snabbt och effektivt tömmer vätskan och den bottensats med avlagringar och metallspånor i maskinsumpen.  Ejektorsugen är helt okänslig för detta och den saknar helt rörliga delar vilket ger en trygg och enkel tömning. När fatet är fullt stoppar en överfyllnadsflottör processen. Man kan sedan välja att skicka det fyllda fatet med vätska, slam och partiklar eller använda ejektorsugens inbyggda tömningsfunktion som gör att man kan tömma fatet till annat kärl Tex IBC tank som sedan hämtas av er vanliga samarbetspartner i avfallshantering. Fråga dem vilket alternativ de föredrar då det skiljer sig från olika orter.

Produkten levereras helt komplett ett monteras på ett standard oljefat produkten har full returrätt, om du inte är 100% nöjd kan du skicka tillbaka den utan ifrågasättande från oss.