KRAIS 3WTTC-3000

Invändig rörkapmaskin.

KRAIS 3WTTC-3000 från 2-1/2” till 5”.

Invändig rörkapmaskin 3WTTC-3000 minskar tiden för kapning inför omtubning av värmeväxlare och pannor. Maskinen är en självcentrerande rullkap som kapar tub innifrån genom att rotera en konstruktion med tre rullskär. Kaptider på nedåt 30 sekunder ger omatchad prestanda. En ytterligare fördel är att rullkapning inte ger några bearbetningsrester.