SPILLVAC® PressOut

SPILLVAC® PressOut är en tryckluftsdriven industrisug med 50liters behållare och tömningsfunktion.

19,400 kr

Webblager - I lager

SPILLVAC® PressOut

SPILLVAC® PressOut är en komplett industrisug med 50liters behållare i rostfritt stål. Med en PressOut kan du suga upp vätska, Slam och partiklar. När behållaren är fylld slår en överfyllnadflottör till och du kan därefter på ett enkelt sätt tömma behållaren på all vätska. Tömningsfunktionen drivs på samma sätt som sugfunktionen med luft, genom att låta venturipumpen skapa ett övertryck i behållaren trycks vätskan ut via tömningsslangen till ert önskade kärl.

Vanliga användningsoråden:

  • Maskintömmning, Spillvac är en mycket effektiv utrustning för att tömma CNC maskiner på Skärvätska eller hydraulolja. Spillvac är tryckluftsdriven vilket gör dem helt okänsliga mot vätskor som annars skapar problem för tex elektriska industrisugar. Även partiklar som ligger i vätskan sugs upp utan problem.
  • Däckverkstäder, Spillvac är en mycket effektiv golvsug som på ett snabbt och enkelt sätt suger upp smältvatten som dras in i verkstäder med fordon, tex under högsäsong för däckskiften.
  • Skurmaskiner, att tömma skurmaskiner är enkelt med en Spillvac, vätskan i en skurmaskin är ofta kraftigt förorenad vilket gör det svårt att använda pumpar eller elektriska sugar. Med en Spillvac får du en driftsäker nästintill oförstörbar lösning.

Spillvac gör det enkelt, tillsätt bara tryckluft!