Tag Archives: Tubinvalsning

Tubinvalsning på kondensator

Här valsar vi in rör i övre tubplattan på en rökgaskondensator på ett kraftvärmeverk. Maskinen som används är en kraftig vinkelmaskin Modell K73. I just detta fall är vinkelmaskinen egentligen för kraftig och vi kunde därför inte använda oss av den inbyggda momentkontrollen. Vi valsade därför på ”känn” och gjorde en markering på dornet för […]