Tag Archives: Tubinvalsning

Tubinvalsning på kondensator

Här valsar vi in rör i övre tubplattan på en rökgaskondensator på ett kraftvärmeverk. Maskinen [...]

Instruktion för tubinvalsning

Instruktion för tubinvalsning                          [...]