Instruktion för tubinvalsning                                                                 

  1. Mät med invändig 3-punktsmikrometer upp innerdiameter för 5 – 10 st tuber samt respektive tubhålsdiameter. Även tubernas respektive ytterdiameter mätes.
  2. Den önskade utvalsade innerdiametern beräknas som följer: Exempel

Håldiameter                    25,8 mm

– Tub yd                          25,4 mm

= Spel                                0,4 mm

Tubens väggtjocklek        2,0 mm Väggreduktionsgrad     5 %

Väggreduktion i mm:      5% av 2 mm x 2 (2 tubväggar på diametern)

Väggreduktion, totalt:    0,1 x 2 = 0,2 mm

Tubens id:                       25,4 – 2×2 = 21,4 mm Utvalsning:

Tub id                              21,4

+spel                                 0,4

+väggreduktion                 0,2

Utvalsad id:                     22,0 mm

 

  1. På de tuber där diametrarna uppmätts och önskad innerdiameter beräknats inställes den momentmaskin som användes på ett lågt moment. Om rätt utvalsning ej erhålles ökas utrustningens moment och nästa uppmätta tub

När rätt utvalsning erhållits valsas resterande tuber i gaveln med momentmaskinen med samma inställning. Slutligen valsas de uppmätta tuber som fick för liten utvalsning om igen. Härigenom kompenserar maskinen för t. ex. variationer i håldiametrar.

Här har vi tagit fram ett excel dokument/lathund för att förenkla uträkning av väggreduktion. OBS används på egen risk.

Tubeck TUBE EXPANSION CALCULATION