Så hittar du rätt fasmaskin

Fasmaskiner har många användningsområden inom svensk verkstad och processindustri. Tack vare att maskinerna kräver en låg arbetsbelastning underlättas arbetet för de operatörer som utför arbetet – vilket gör dem till utmärkta alternativ vid fasning av plåt och rör. I denna artikel kommer vi att gå igenom olika varianter av maskinerna, så att du vet vilken som lämpar sig bäst för just ditt arbete.

Till skillnad från manuella metoder, som att slipa med vinkelslip eller att använda brännare, ger fasmaskiner väldigt exakta resultat. En stor fördel med dessa är att det inte kräver någon efterbearbetning, vilket innebär att metoden blir väldigt tidseffektiv. När man använder en fasmaskin sker en så kallad kall bearbetning, som betyder att det inte förekommer några gnistsprut. Därav är maskinerna lämpliga att använda i de allra flesta miljöer.

Hos oss på Tubeck finns ett komplett sortiment av fasmaskiner för alla behov. Maskinerna finns både till försäljning och uthyrning.

Det finns två huvudsakliga typer av fasmaskiner. Nedan kommer vi att gå genom de olika varianterna och deras användningsområden.

Fasmaskiner för plåt

Denna variant går ofta under benämningen kantfasmaskin och används för att fogbereda, grada och planslipa materialet med stor precision. Detta kan göras över längre distanser, med ett jämnt resultat genom hela bearbetningen. Fasmaskiner för plåt är mycket bra vid bearbetning av stål, rostfritt stål, inconel, duplex och andra legeringar. Beroende på modellen kan maskinerna bearbeta plåt från 6 mm upp till 120 mm tjocklek, med fullt justerbar skärvinkel.

Inom kategorin finns tre olika varianter;

1. Handhållen maskin

Den handhållna varianten fungerar bäst när du ska bearbeta tunnare plåt eller grada av efter annan bearbetning. Särskilt bra är de för bearbetning av radier eller hål. Man kan även använda de handhållna maskinerna till att fogbereda, vilket dock är en mer arbetsintensiv metod som kräver att operatören måste lägga hela sin tyngd på maskinen.

2. Maskin med tandat skärhjul

Fasmaskiner med skärhjul är traditionellt sätt den vanligaste metoden, som ger en snabb avverkning med vinklar om 22, 30 och 45 grader. Till skillnad från den handhållna maskinen ger fasmaskinen med tandat skärhjul en grövre yta som kan behöva efterbearbetas. Denna maskin kan antingen hängas på plåtkanter eller rulla med plåten på en avsedd vagn och på så sätt mata sig fram på egen hand under bearbetningen.

3. Fasmaskin med fräskrona

Maskinen med fräskrona är effektiv i produktionsmiljöer och bearbetar plåt på samma sätt som en CNC fräs, med skillnaden mot övriga metoder att fasen inte behöver någon efterbearbetning. Denna typ av kantfasmaskin kan justeras steglöst i både fasvinkel, varvtal och frammatning för en optimal avverkning. Maskinen går automatiskt bredvid plåten på en vagn, som kan kompensera för olika höjder.

Fasmaskiner för rör

Denna typ av maskin, som även går under namnet rörfasmaskin, kan fogbereda, grada och utföra annan bearbetning på både insidan och utsidan av rör. Maskinen fungerar även utmärkt för omtubning av värmeväxlare och pannor, för att svarva av svetsförband eller borra ut mellan tub och gavel för att förenkla tubbyten. Rörfasmaskiner finns i dimensioner som klarar fasning av rör mellan storlekarna  ½” (12,5mm) och 40” (1016mm).

Det finns tre varianter av rörfasmaskiner;

1. Rörfasmaskin med invändig fastspänning

Detta är den vanligaste maskintypen, med tre expanderande spännbackar som håller fast inuti röret. På så vis blir fasningen alltid jämn och exakt.

2. Rörfasmaskin med utvändig fastspänning

Denna variant har, som namnet avslöjar, en utvändig fastspänning bestående av tre spännbackar som klämmer fast utanpå röret. Dessa är särskilt lämpliga i de fall man har speciella ytkrav och när det inte får bli skador på rörets insida, exempelvis vid hantering av livsmedel eller rörsystem till vissa kemiska processer. 

3. Clamshell kap-och fasmaskin

Clamshell är en maskin som både kan kapa och/eller fogbereda rör i samma bearbetning. Dessa är konstruerade i två halvor som kan delas och placeras mitt på en rörledning. Clamshell används primärt då man behöver byta delar av rör eller flänsförband.

Behöver du hjälp att hitta rätt maskin till ditt arbete? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.