Visar alla 4 resultat

Hydrauliska Mutterspräckare

Rostiga förband löser man med en mutterspräckare!

Gamla bultförband med hårt sittande och kanske rostiga muttrar löser man enkelt med en MUTTERSPRÄCKARE från Tubeck AB. Att använda skärbrännare är naturligtvis en annan lösning men desto mer tidsödande och dyrt. Dessutom kan man återanvända bulten efter att man knäckt loss muttern. Du tjänar tid och arbetskraft och produkterna är enkla att använda.

Hydrauliska spridare och spridarkilar,

Att sprida på tex ett flänsförband vid ventilbyte förenklas betydligt med spridare.

Av säkerhetsskäl skall man naturligtvis undvika spett eller mankraft för att tex sära på flänsförband eller lyfta maskiner. En SPRIDARE från Tubeck AB löser detta på ett snabbt enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Våra spridare behöver endast 6 mm för att komma in/under.

De är lätta och väger endast 7 kg.

De presterar upp till 14 ton spridarkraft.

Hydraulikska verktyg

Hydrauliska Spridare

17,660 kr24,400 kr

Mutterspräckare

Kilar till mutterspräckare

350 kr2,250 kr

Mutterspräckare

Hydraulpump

Hydraulikska verktyg

Mutterspräckare hydraulisk

4,990 kr73,000 kr